Bázlivec, anebo hrdina?

“Bázlivec, anebo hrdina?”

—- církev v době normalizace a kardinál Tomášek —-

/kapitola z novodobých dějin/

 

Přednášející: Doc. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc.

  • pracuje v Historickém ústavu Akademie věd ČR
  • oblast badatelského zájmu: dějiny českých zemí 20. století a dějiny politických stran, česko-německé vztahy, církevní dějiny

Anotace:

Přednáška se bude věnovat tématu církve v době normalizace, se zaměřením na postavu kardinála Tomáška. František Tomášek patří bezesporu k významným osobnostem nejen církevního, ale také společenského života dané doby. Jeho církevní cesta však nebyla jednoduchá a byla spojená i s mnohými problémovými momenty. Velmi silně se do ní propisovala celková atmosféra duchovního života v normalizaci, která se odrážela taktéž do mentality veřejnosti.