Archiv akcí

Podívejte se, co už máme za sebou

Vše Archiv 2020 Archiv 2019

Jak se lidé (ne)zajímají o křesťanskou víru

anotace V naší současné době se zdá, že svět a církev se vlastně moc nepotřebují. Lidé jako by ztratili potřebu víry,…
Víc o akci

Maniodepresivní společnost aneb O duchu, duši a těle ekonomiky

PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D., socioložka, politoložka - přednáší na katedře sociologie FF UK v Praze PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D., ekonom…
Víc o akci

Smrtelný hřích klerikalismu

Zveme Vás na přednášku doc. Michala Opatrného, Th.D. na téma "SMRTELNÝ HŘÍCH KLERIKALISMU"   termín:           …
Víc o akci
Jacques Prévert

Jacques Prévert: filmující básník & básnící filmař

Srdečně Vás zveme na literárně-hudební pořad, s  kterým přichází stejný "ansámbl", jež obdobným způsobem zpracoval už texty Věroslava Mertla. Uslyšíme…
Víc o akci

2020

2019

2018

2017

2016

 • 13.1. přednáška (divadelní kavárna Ántré): Doc. Ing. Hana Konečná, Ph.D.: Jak měřit kvalitu v medicíně(?)
 • 23.3. přednáška (divadelní kavárna Ántré): Petr Štica, Th.D.: Cizinec v tvých branách (aktuální otázky evropské uprchlické politiky)
 • 19.5. přednáška (divadelní kavárna Ántré): Dipl. Geol. Arne Springorum, MSc., MBA.: Tak trochu jiná humanitární organizace (o práci organizace The Hunger Project a o programu OSN Global Goals)
 • 5.10. přednáška (Pohádkový sál): P. Radoslav Šedivý: Povídání o misiích na Sibiři v Altajském kraji
 • 23.11. přednáška (sál ZUŠ): JUDr. Jiří Pehe, L.L.M., M.I.A.: Střední Evropa v procesu globalizace

2015

 • 19.3. přednáška (sál ZUŠ): doc. Aleš Opatrný, Th.D.: O šancích a úskalích manželství dnes
 • 28.5. přednáška (Pohádkový sál): ThLic. Adam Mackerle, Th.D.: Co se Starým zákonem?, aneb Jak rozumět první části Bible…
 • 19.11. přednáška (divadelní kavárna Ántré): JUDr. Petr Pithart: Jak jsme se (ne)poučili ze 17. listopadu

2014

 • 29.1. účast krumlovské skupiny na přednášce: Marek Orko Vácha: Křesťanství a enviromentální etika (organiz. TF JU + MS ČKA Č. Budějovice)
 • 3.2. účast krumlovské skupiny na přednášce: Tomáš Halík: Náboženství v postmoderní společnosti (organiz. TF JU + MS ČKA Č. Budějovice)
 • 6.3. přednáška (Pohádkový dům): Karel Černý, Ph.D: Islám bez předsudků – uvedení do problematiky očima sociologa
 • 10.4. přednáška (Pohádkový dům): P. Karel Satoria: Ora et labora – směrem k nepřetržité modlitbě
 • 25.9. přednáška (Pohádkový dům): Dr. Cyril Havel: Církev ve CMYKu – k restitucím církevního majetku
 • 23.10. přednáška (Pohádkový dům): RNDr. David Pithart: Vědecký a náboženský obraz světa aneb Míjení, nepřekonatelný rozpor, nebo syntéza?
 • 27.11. přednáška (Pohádkový dům): PhDr. Robert Huneš: Je eutanázie selháním či řešením současného zdravotnictví?

2013

 • 25.6. přednáška (sál ZUŠ): Mgr. Jarmila Hansová: Jak zlatokorunští cisterciáci využívali vodu
 • 14.11. přednáška (sál ZUŠ): Mgr. Eva Halbrštátová: Integrace sociálně znevýhodněných a vyloučených občanů; ředitelka občanského sdružení Český západ