Kolik prostorů se vejde na jedno místo?

Jak se k sobě má architektura, umění a spiritualita? Jak jedno druhé ovlivňuje?

Jak vytvářet, pečovat o místa, která napřimují páteř a dávají rozhled?

Těmto a dalším otázkám se budeme věnovat na základě zkušeností z několika konkrétních aktuálních projektů – jako jsou expozice Staří mistři Národní galerie Praha nebo řada intervencí současného umění v akademickém kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu.

Po přednášce jsou všichni zváni k debatě nad tématem.

 

Ing. arch. Mgr Norbert Schmidt

  • architekt, redaktor a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK
  • vystudoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze a Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy
  • vedle své práce architekta se zajímá dlouhodobě o problematiku vztahu architektury, umění a teologie a na toto téma publikuje články v odborných i populárních časopisech
  • je redaktorem odborného časopisu Salve, revue pro teologii, duchovní život a kulturu
  • působí též jako kurátor uměleckých intervencí v kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu