Norbert Schmidt

  • architekt, redaktor a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK
  • vystudoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze a Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy
  • vedle své práce architekta se zajímá dlouhodobě o problematiku vztahu architektury, umění a teologie a na toto téma publikuje články v odborných i populárních časopisech
  • je redaktorem odborného časopisu Salve, revue pro teologii, duchovní život a kulturu
  • působí též jako kurátor uměleckých intervencí v kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu