O svobodě křesťana podle tzv. horského kázání, aneb Jak to souvisí s naším postojem k válce

Anotace:

Přednáška pojednává o tématu svobody křesťana na základě biblického pojetí a o praktické aplikaci svobody v naší dnešní současnosti.

Svoboda je v křesťanském pojetí chápána jako základní podmínka a zároveň plod autentického křesťanského života. Jaká jsou její biblická východiska? Jak je spojena se křtem a s tím, co rozumíme posláním křesťana? V přednášce půjde o základní charakteristiky biblické svobody. O její souvislost se zodpovědností také ve společenském a politickém rozměru, a to i na pozadí současné politické a církevní situace. Jaká je role svobody v životě tvarovaném Ježíšovým učením, zejména v takzvaném horském kázání? Tento text, jakési shrnutí křesťanské morálky, klade totiž mnoho otázek, třeba i v souvislosti s postojem křesťana k válce…

K osobě přednášejícího:

P. Petr Augustin Beneš je český římskokatolický kněz, člen řádu redemptoristů. Své působení zahájil na Svaté Hoře u Příbrami, poté byl činný jako duchovní ve Vídni a v současnosti je farním vikářem v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech. Věnuje se také vedení duchovních cvičení.

Seznamte se:

Dne 21.3.2022 vystoupil Petr Beneš v pořadu Dům ze skla (TV Noe):

https://www.tvnoe.cz/porad/33940-dum-ze-skla-s-petrem-augustinem-benesem.