L. Kolářová: Opravdu víme, kdo je člověk? Kapitoly z teologické antropologie

Lucie Kolářová, 22. 11. 2017, 19:00, Pohádkový sál (Radniční 29), vstupné dobrovolné


V průběhu dějin si lidé vždy již utvářeli představy o tom, co znamená být člověkem – říkáme jim „obrazy člověka“. Je člověk determinovaný, nebo svobodný? Spíše živočich, nebo osoba? Individuum, nebo tvor společenský? Kolik dimenzí má člověk? A jak to, že si rozumíme i nerozumíme zároveň? Co nás lidi doopravdy vystihuje?

V první části přednášky bude představena škála dějinných obrazů člověka, rekonstruovaných na pozadí čtyř zvolených významových polí (mýtus a náboženství, racionalita, společnost, příroda). Druhá část se zaměří na křesťanský obraz člověka, rekonstruovaný na podkladě exegeze biblických textů. Pestrost a vícerozměrnost tohoto obrazu může leckoho překvapit.

Systematická reflexe člověka vychází z předpokladu, že teoretické životní koncepty – tedy to, zda a jak rozumíme sami sobě a v čem spatřujeme hodnotu člověka – jsou naprosto zásadní a směrodatné nejen pro poznání jako takové, nýbrž právě i pro naše konkrétní každodenní jednání a rozhodování.