Otevřete svá okna
svěžím myšlenkám

Česká křesťanská akademie Český Krumlov

Myšlenky, které nás fascinují.

Myšlenky, které nás inspirují.

Myšlenky, které mohou povzbudit.

Myšlenky, s nimiž nemusí zůstat jen u myšlenek.

Do Českého Krumlova přivádíme zajímavé lidi, kteří mají co říct. Navštívili nás Tomáš Halík, Petr Pithart, Jiří Pehe, Marek Vácha, pozvání neodmítl Radkin Honzák ani Tomáš Sedláček. Zveme rovněž vzdělané lidi z regionu, odborníky, kteří se poctivě zabývají vlastní profesí a „svá témata“ mají bravurně zvládnutá.

Nechceme se prezentovat jen škálou hvězdných osobností, nýbrž osobností v nejlepším slova smyslu. Nabízíme proto přednášky z různých oblastí na témata, o nichž toho třeba příliš nevíme – a přitom bychom vědět mohli, a možná že i měli…

Nejbližší akce

přednáška

A my se divíme, že je sucho?!

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

 

datum: 13. října 2020
místo: sál ZUŠ
čas: 18:00 hod.

více

 

Dále připravujeme

přednáška
Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt
  • architekt, redaktor a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK
  • vystudoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze a Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy
  • vedle své práce architekta se zajímá dlouhodobě o problematiku vztahu architektury, umění a teologie a na toto téma publikuje články v odborných i populárních časopisech
  • je redaktorem odborného časopisu Salve, revue pro teologii, duchovní život a kulturu
  • působí též jako kurátor uměleckých intervencí v kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu
datum: čtvrtek 26. listopadu 2020
téma, čas a místo budou upřesněny

 

 

 

 

dialog buduje mosty