O nás

Chceme kultivovat kulturní a morální hodnoty
v naší společnosti a rozvíjet kritické myšlení. Chceme vytvářet mezilidskou vzájemnost
v křesťanském duchu, s důrazem na svobodu,
vědění a otevřenost.

Kdo jsme

Česká křesťanská akademie, z.s. je nezávislým sdružením lidí, kteří chtějí kultivovat kulturní  a morální hodnoty v naší společnosti a rozvíjet mezilidskou vzájemnost v křesťanském duchu, s důrazem na hodnoty svobody, vědění a otevřenosti.

Jde o nestátní, neziskovou a nadstranickou platformu, která sídlí v pražském emauzském klášteře a jejímž prezidentem je t.č. prof. Tomáš Halík. Česká křesťanská akademie má pobočky v mnoha městech České republiky, které se profilují samostatně a podle místního svérázu. Více o ČKA najdete na www.krestanskaakademie.cz.

Místní skupina v Českém Krumlově funguje od devadesátých let 20. století. Její prioritou je pořádání veřejných přednášek na nejrůznější odborná témata.