Duchovní krajina Novohradských hor

Přednáška “Duchovní krajina Novohradských hor” je přednáškou o posvátnosti míst a krajiny a o jedné takové konkrétní krajině.

Jak vnímáme krajinu a jak do ní případně otiskujeme svou víru?

V čem je výjimečná krajina Novohradských hor a v čem je odkaz fenoménu barokní pouti pro dnešní dobu?

Proč naši předkové vnímali některá místa jako posvátná? Proč je tak označovali?

Jak se liší turista od poutníka a proč stojí na rozcestích boží muka?

 

V rámci přednášky bude promítán obrazový doprovod: fotodokumentace z Novohradských hor.

 

ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.

  • přednáší liturgiku na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • působí jako průvodkyně a spolupoutnice v Novohradských horách po stopách zčásti nebo zcela zaniklých osad, staveb, sakrálních památek a sakrálních symbolů v krajině
  • natočila sérii deseti pořadů z duchovních poutí po Novohradských horách – viz YouTube, např. Poutní cesty, Cetviny, Krajem zaniklých vesnic pod Kamencem, Pohoří na Šumavě aj.