Platónovo podobenství o jeskyni

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Jiří Stránský, Ph.D.

filosof

odborný asistent na Katedře filosofie a religionistiky TF JU v Č. Budějovicích

 

ANOTACE:

Podobenství o jeskyni z Platónova dialogu Ústava patří i po cca 2500 letech od jeho sepsání mezi nejznámější filosofické texty vůbec. Platónův Sókratés zde popisuje upoutané lidi, kteří žijí v jakémsi jeskynním obydlí a jsou plně pohlceni stínohrou odehrávající se na stěně jeskyně. Pro svoje pouta nejsou schopni se otáčet, a tak neví o existenci ani tvůrců této stínohry, ani (a to především) skutečného světa nacházejícího se mimo jeskyni. Pokud by se náhodou stalo, že by jeden z vězňů byl osvobozen, spatřil skutečný svět a následně se vrátil zpět do jeskyně a snažil se osvobodit své druhy, tito by to nepřijali s vděkem, ale právě naopak by se osvobození všemi silami vzpírali a, pokud by mohli, tak by svého osvoboditele dokonce raději zabili. Tento obraz nám sice na první pohled může připadat, stejně jako Sókratovu dialogickému partnerovi, podivný, avšak Platón nás nenechává na pochybách: vězni jsou prý podobni nám, a celé podobenství nám tedy sděluje cosi podstatného o naší lidské přirozenosti a situaci na tomto světě. Náplní přednášky proto bude podrobnější výklad jednotlivých detailů podobenství a jeho nadčasového poselství.