Jak se lidé (ne)zajímají o křesťanskou víru

anotace

V naší současné době se zdá, že svět a církev se vlastně moc nepotřebují. Lidé jako by ztratili potřebu víry, kterou měli jejich předkové, a církev zas jako by se ani nesnažila někoho „ze světa“ opravdu oslovit. Připomíná to komunikaci hluchého a němého.

Je tomu však skutečně tak? A pokud ano, co danou situaci způsobuje?

V přednášce se zamýšlíme nad důvody, které snad mohly vést k určitým postojům a možná i stereotypům, a to na obou stranách. Vycházíme z intenzivní zkušenosti s mladými lidmi, hledajícími lidmi, zraněnými lidmi, z konkrétní pastorační praxe. Na tomto základě se pokoušíme naznačit, jak žít křesťanství pravdivě a zároveň vůči světu otevřeně.

přednášející – Josef Prokeš

kněz, skaut, bývalý spirituál Biskupského gymnázia v Č. Budějovicích, t.č. působí ve Vodňanech, přilehlých farnostech, také na poustním místě Lomeček

více

kniha “Pán se stará”, Praha: Portál 2019