Smrtelný hřích klerikalismu

Zveme Vás na přednášku

doc. Michala Opatrného, Th.D.

na téma

“SMRTELNÝ HŘÍCH KLERIKALISMU”

 

termín:                 středa 27. listopadu 2019

čas:                        18:00 hod.

místo:                    Pohádkový dům, Radniční 29, Český Krumlov


Anotace:

Jako klerikalismus bývají označovány mocenské ambice duchovních, jejich vliv na politiku, nebo dokonce kontrola nad světskými politickými funkcemi. Papež František upozorňuje na nebezpečí klerikalismu též kvůli vztahům mezi věřícími a kněžími v církvi. V klerikalismu spatřuje i jednu z příčin sexuálního zneužívání dětí i dospělých ze strany duchovních.

V přednášce bude tematizováno šest různých projevů klerikalismu, jež lze najít rovněž v českém prostředí: dvojí tvář kultu osobnosti, banalizace duchovního života, obsese sexem, netransparentní a udržovací řízení farností, ambivalentní přístup k právním normám, paušální odmítání světa. Přednáška nahlíží klerikalismus jako problém, který postihuje duchovní i věřící křesťany – obě strany se stávají jak “oběťmi”, tak “pachateli” smrtelného hříchu klerikalismu.

Přednášející:

  • je docentem na Katedře etiky, psychologie a charitativní práce, Teologická fakulta JU v Č. Budějovicích
  • působí jako trvalý jáhen českobudějovické diecéze
  • je ženatý, otec tří dětí
  • více na www.tf.jcu.cz – Katedry a oddělení – Katedra etiky, psychologie a charitativní práce – Lidé na katedře