Humor v lidských vztazích

Anotace:

Zatím ani jedna teorie podstatu humoru dostatečně nevysvětluje.

Nevíme doopravdy ani to, proč a jak vůbec humor vzniká.

V jedné věci se však psychologové i veřejnost shodují. Humor je kořením života a bez něj by byl život skutečně nudný. Pomáhá lidi rozesmát, smích je navíc skvělým lékem.

Humor potřebujeme v těžkých dobách. Není v rozporu s vážností, jen ji zlidšťuje a pomáhá unést hraniční situace.

V přednášce se dozvíme něco teorie i praktických příkladů k tématu humoru a jeho role v lidských vztazích. Všichni jsou poté zváni k debatě.

 

Přednášející:

PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA

ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče