Význam příběhu (nejen) v židovské tradici

Anotace:

Židovská duchovní tradice je jedním z klíčových inspiračních zdrojů evropské kultury.

V pohnutých dějinách židovského národa postupně vykrystalizovala svébytná forma předávání moudrosti předků z pokolení na pokolení prostřednictvím vyprávění. Vyprávění příběhů se stalo základní metodou rabínské pedagogiky.

Přednáška je věnována formujícím a proměňujícím účinkům vyprávění příběhů v rámci židovské tradice od biblických počátků po současnost.

 

Prof. Pavel Hošek, Th.D.

 • český teolog, religionista, pedagog na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy
 • člen předsednictva ČKA, úzký spolupracovník Prof. Tomáše Halíka, od r. 2020 zvolen prvním viceprezidentem ČKA
 • kazatel Církve bratrské

Výběr z knih:

 • S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda, Návrat domů, Praha, 2004
 • Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství, Návrat domů, Praha, 2005
 • Židovská teologie křesťanství, CDK, Brno, 2011
 • A bohové se vracejí: proměny náboženství v postmoderní době, Mlýn, Jihlava, 2012
 • Kouzlo vyprávění: proměňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise, Návrat domů, Praha, 2013
 • V dobrých rukou, Vyšehrad, Praha, 2013 – kniha rozhovorů
 • Cesta do Středu skutečnosti: směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise, CDK, Brno, 2014
 • Islám jako výzva pro křesťany. Návrat domů, Praha, 2016
 • Evangelium podle Jaroslava Foglara, CDK, Brno, 2017
 • Je to náš příběh: Teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury, CDK, Brno 2018
 • Evangelium lesní moudrosti. Duchovní odkaz zakladatele skautingu Ernesta Thompsona Setona, CDK, Brno, 2019
 • Sloužím Tajnému ohni: duchovní zdroje literární tvorby J.R.R. Tolkiena. CDK, Brno, 2020
 • Ve víru Velkého tance. Duchovní zkušenost přítomná v literárním díle C. S. Lewise. CDK, Brno, 2021